Årets Teknikpris

Umeå är redan idag en fantastisk teknikstad med kompetens, idéer och innovationer i världsklass. Vi känner att det är hög tid att dessa lyfts fram i ljuset. Vid Umeågalan den 9 november kommer vi därför att dela ut Årets Teknikpris för första gången. Initiativtagare till det nya priset är Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu Forest.

Årets Teknikpris kommer att tilldelas en individ eller ett företag som med innovation och nytänkande skapar tillväxt och stärker Umeå som teknikstad. Vi vill prisa ett företag eller en företagare som, precis som våra företags grundare, har en idé, vågar utveckla den och hjälper till att utveckla Umeå som teknikstad.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en företagare eller ett företag som du tycker svarar upp emot kriterierna för priset och är en värdig vinnare av Årets Teknikpris. Eller kanske du själv eller företaget där du jobbar? Årets Teknikpris kommer att tilldelas ett företag eller en individ som utmanar och utvecklar, som vågar och tar plats och som gör det omöjliga möjligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid de nominerades förmåga att arbeta innovativt med lokal förankring där tillväxt, mångfald och hållbarhet/långsiktighet är några av de viktigaste bedömningskriterierna.

Hur går det till?

Du kan enkelt nominera ett företag eller en företagare i formuläret här på sidan. Du skriver en kort motivering för varför du tycker att det är en värdig vinnare av priset och så behöver vi dina kontaktuppgifter. En jury med representanter från Ålö, Komatsu Forest och Volvo Lastvagnar i Umeå kommer sedan att gå igenom alla nomineringar.

När utses vinnaren?

Inför Umeågalan kommer vi att presentera ett antal nominerade som har möjlighet att vinna Årets Teknikpris. Den slutgiltiga vinnaren presenteras på Umeågalan den 9 november.

Tillbaka

Stort grattis till Rototilt Group AB, vinnare av Teknikpriset 2017.

Rototilt Group AB – vinnare av Teknikpriset 2017